De organisatie als navigatiesysteem (2)

 In MY-organization, Succesvol ondernemen

De confrontatie aangaan met het leven

In de toegenomen complexiteit en onberekenbare marktcondities van westerse organisaties zal een bureaucratisch systeem zich snel kansloos voelen en chaos ervaren. Door toepassing van cybernetische toetsings- en controle mechanismen worden er regelmatig betrouwbare gegevens in termen van ervaringen verzameld binnen een omgeving die op een andere wijze dikwijls niet voldoende te overzien is. Op basis van deze informatie gaat men iets doen waar men van denkt dat het succesvol werkt. Werkt het niet, dan doet men iets anders. Hierbij volgt men zo exact mogelijk waarom iets mislukte.

De interactie aangaan met de omgeving

Zo groeit het ‘verhaal’ dat steeds meer helderheid geeft over de weg die men gaat en de wijze waarop. In dat verhaal ontstaat een krachtig leerproces door de vele terugkoppelingen die zich opstapelen over de resultaten. Dit maakt het mogelijk, om door snelle aanpassingen ook grotere systeem organisaties door roerige wateren te loodsen. Ook in onberekenbare en complexe condities kan men globale processen lokaal effectief aansturen. De planner staat daarbij niet buitenspel. Hij moet enkel zijn waarschijnlijkheidsberekeningen regelmatig bijstellen. Exact zoals het navigatiesysteem van je auto dat doet.

Jezelf tot draagvlak maken met je omgeving

In dit cybernetisch proces gedraagt de organisatie zich als contingent of levend organisme.

De leerervaring die dan persoonlijk ontstaat, zorgt voor grotere betrokkenheid en gevoel van zingeving. Toegepaste cybernetische feedback systemen maken deze betrokkenheid en zingeving ter plaatse mogelijk en deze geven het beleid decentraal een succesvol draagvlak. Hierin zit ook de next level rendementsverbetering die wenselijk is. Met behoud van het goede dat overal in de organisatie beschikbaar is.

Bewust succesvol zijn in wat er gebeurt

De proces volgorde van een cybernetische feedback systeem kent een bepaalde opbouw en structuur. Eerst wordt het systeem zelf gebouwd en worden de bouwstenen van dit systeem zo krachtig mogelijk gemaakt. Daarna wordt de omgeving in kaart gebracht waarbinnen men dit systeem wil toepassen. Vervolgens wordt het systeem op deze omgevingsfactoren getest waarna het systeem klaar is voor gebruik. Binnen organisaties van mensen betekent dit, dat eerst de mensen zoveel mogelijk in hun kracht dienen te worden gebracht. Daarna kan men de organisatie in kaart brengen waarbinnen men dit systeem wil toepassen. Vervolgens kan men het systeem testen en is het klaar voor gebruik. Van belang is dat de mensen en teams hun individuele krachten kennen als bouwstenen van dit cybernetische feedback systeem. Empowerment staat daarmee binnen een beduidend bredere beweging.

Recommended Posts

Leave a Comment