Het Nieuwe Werken

 In MY-etool

Het Nieuwe Werken verlaat niet de bestaande denkbeelden over klantgerichtheid of productiviteit, maar vult deze totaal anders in. Wat is er nieuw aan het Nieuwe Werken?

Maatwerk voor de cliënt

In het Nieuwe Werken staat de cliënt nog steeds centraal in de organisatie. Vroeger was het zo dat je grote organisaties had om dat voor de cliënt te doen. Tegenwoordig kan dat niet meer. De cliënt, de klant, burger, consument en medewerker worden overal op maat bediend. Deze trend wordt met name versterkt door alle ontwikkelingen op het internet. Dat betekent, dat de cliënten en experts over en weer, aan vraag- en aanbodzijde hogere eisen stellen. In tijd en kwaliteit. Productiviteit aan de vraagzijde van de cliënt blijft daarin centraal staan. Dat werkt in de praktijk als volgt uit.

behoeft een flexibele organisatie

Wat de cliënt wil, vertaalt zich naar een project. Voor dit project is een kernteam nodig om de de continuïteit te waarborgen. De expertise die nodig is, wordt van buiten gehaald om het kernteam in het project te ondersteunen. Dat houdt in dat je een flexibele organisatie hebt, die projectmatige werkt en dus projectmatig externe expertise inzet.

met persoonlijke expertise

Deze trend werkt ook macro door binnen de bestaande grote organisaties. Want ook de maatschappij en markt ervaren toegevoegde waarde, als niet een anonieme organisatie maar de persoonlijke expertise van de expert voor deze toegevoegde waarde zorgt. Met een bewezen houdbaarheid van drie jaar op expertise is het daarbij risicovol geworden om deze leveranciers van expertise zelf op je pay-roll te hebben. Deze twee factoren bij elkaar opgeteld heeft de ontslaggolf van 2008 en het leger ZZP-ers doen ontstaan en de spin-off hiervan heeft daarop deze Nieuwe Werken dynamiek extra versneld.

via professionele netwerken.

Zo is individuele, zelfstandige expertise nu de hoeksteen van samenwerking geworden. Zo worden juist professionele organisaties meer en meer effectieve project-organisaties. Zo wordt interactief netwerken het belangrijkste middel en voertuig voor marketing en communicatie. Zo wordt top-down hiërarchie vervangen door systemen, waarlangs die netwerken van professionele project-organisaties vrij hun weg kunnen vinden. Wat dan overblijft, wordt als ballast ervaren, zowel aan vraag- als aan aanbodzijde.

Dynamische netwerken van experts . . .

We kunnen als ‘organisatie’ of ‘werknemer’ niet meer van deze ontwikkeling wegkijken zonder daarvan gevolgen te ondervinden. Het is ook niet meer voldoende om naast een top-down lijn ook een bottom-up lijn in de communicatie te openen. ZZP-ers zijn gewend om zelfstandige, flexibele en projectmatige netwerken op te bouwen en om daarvandaan hun expertises aan te bieden en andermans expertises te vragen. Er ontstaat een nieuwe professionele en zakelijke Champions League die op projectbasis denkt, zich in netwerken beweegt en die zich niet bindt aan een enkele vaste werkplek of werktijd.

Welke expert ben ik?

Het is daarin voor zowel bedrijfsleven als overheid belangrijk om de eigen toegevoegde waarde en kerntaken te benoemen en om daarvandaan een concrete target-audience aan zich te binden – ook in termen van de functionele kernorganisatie.

Wat brengt mij in flow?

Voor de oude ‘werknemers’ als ‘experts’ wordt daarom alsmaar meer duidelijk, dat ook zij concrete antwoorden moeten kunnen geven op kernvragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Waar ligt mijn toegevoegde waarde? Daarom is het belangrijk om uit ons consumentisme te komen, uit onze verzwakking. De goeroes van vroeger werken niet meer. We moeten en we kunnen nu ons eigen meesterschap en onze eigen kracht pakken. Daarvoor is er behoefte aan inside-out dynamiek die hout snijdt en die ons met onszelf en elkaar verbindt op een manier, die toegevoegde waarde heeft en daarom zinvol is. Nooit meer werken is voor veel mensen een ideaal en dat wordt hiermee haalbaar. Want wanneer je doet waarvoor je bent, dan hoef je naar je  beleving inderdaad nooit meer te werken! Dan werkt het met een vanzelfsprekendheid, die in iedere organisatie met succes op een natuurlijke manier klopt.

 Herken jij dit?

Exponentiële experts en organisaties weten dit. Zij passen dit dagelijks toe.

Recommended Posts

Leave a Comment

MY-etool