Kinderen moeten puberen

 In MY-organization

Kinderen vertellen soms verrast hoe wat zij hebben meegemaakt en ouders staan daarbij soms even verbaasd naar deze verrassingen te luisteren. Iets kan pas in het weten komen wanneer je het ook kunt ervaren. Iets krijgt pas realiteitswaarde wanneer je het zelf aan den lijve ervaart. Daarom kunnen kinderen op een gegeven moment hun ouders niet meer horen en willen zij de dingen zelf uitvinden.

We hebben op de eerste plaats ervaring nodig. Pas als die ervaring er is, krijgen regels, aanwijzingen en verklaringen zin. Dat geldt niet alleen in de opvoeding of educatie, maar eigenlijk in al onze relaties. Zowel in onze relaties met anderen als in de relaties met ons zelf. In de ervaringen van onze relaties vindt de echte ont-moeting plaats.
In die ervaringen kiezen we zelf. Bewust of onbewust zijn we daarin vrij.

Laurens Vehmeijer (kleinst)

Laurens Vehmeijer

Recommended Posts

Leave a Comment

kijk naar overeenkomsten, niet naar verschillen