Surfen & de kunst van het faken

 In Succesvol zijn

Fake it till you make it!

Jouw unieke waardesysteem

Het is goed en belangrijk om te weten wat je als persoon waard bent, en om de verschillen in de bestaande waardesystemen helder te zien. Alles en iedereen heeft een andere aard, achtergrond en herkomst. We hebben allemaal verschillende ervaringen opgebouwd en daardoor hebben we ook allemaal andere waardesystemen. We vinden andere zaken belangrijk en tegelijk voldoen we allemaal aan dezelfde universele wetmatigheden. We gaan allemaal door hetzelfde universele filter, terwijl we ons allemaal ook meer bewust worden van de toegang tot ons onbegrensde potentieel. Dat maakt dat je weet dat het noodzakelijk is om daarvoor een stevig basis te hebben. Wat wil dat zeggen, die stevige basis? Wat dat concreet inhoudt, ligt voor iedereen anders maar de ‘bottom line’ lijkt, dat je de dingen doet naar eigen waarden en normen en dat je dit ook doet op een opbouwende manier. Oefenen en spelen met de vraag ‘Klopt het zo?’ wordt daarmee op een heel andere manier dan je zou verwachten belangrijk. We kunnen het antwoord op die vraag steeds minder van buiten halen. Dat is al bekend.

 Jij bent het waard

Als je daarbij weet, wát je in je eigen normen waard bent, als je op je eigen benen staat en je eigen waarden stelt, dan weet je ook dat het klopt waar je staat. En waarom. Dan verdwijnt op slag je harde ego strijd om je plaats te vinden, en dan volg je de stroom waarin je geleid wordt. Leiders die deze stap hebben durven zetten, weten dat. Je hoeft alleen maar van je hoofd in je hart te zakken en dat hart te leren volgen. Je gaat dan zelf ervaren, wat er gebeurt als je niet meer vanuit overleven en ‘ego’ ingrijpt. Wat er gebeurt, wanneer je toestaat en accepteert, wat er ontstaat omdat je weet dat als je ingrijpt, je jezelf in de weg zit! Je leert daarom om ‘heel onverantwoord’ de weg te volgen die onder je voeten ontstaat en je durft dat omdat je zelf ziet, dat alles goed gaat. Je antwoorden en oplossingen worden met ‘divine timing’ aangeleverd. Je leert leven in de overvloed van jezelf. Terwijl dit voor een overlevend ‘ego’ als absurde dwaasheid klinkt, is dit voor jou op je onderstroom heel normaal. Want niets is wat het lijkt. Wat voor een ander onverantwoord of asociaal lijkt, is voor jou juist heel verantwoord en sociaal, omdat je op universele wateren surft en omdat je iedereen daar zonder scheidslijnen tegenkomt. Dat geeft je kracht en nog meer aansluiting met al je mede surfers. Zo ontstaan je nieuwe contacten, je nieuwe successen en toekomstlijnen. Je haalt de toekomst naar je toe. Je doet alsof de toekomst al een realiteit is. Dat is vallen en opstaan. Dat is oefenen. In het begin kan het daarom lijken op het oude spel van ‘fake it till you make it’. Maar op een bepaald moment slaat dat helemaal om in een ruimere en grotere realiteit. Omdat iets nieuws het van je overneemt. Dan zie je meer contact en openheid ontstaan. Dan zie je jezelf surfen.

Niets is wat het lijkt, ga het doen.

We zijn meer-dimensionele wezens. We hebben als mens meer dan een dimensie. We kunnen onszelf vanuit meesterschap ervaren op vele lagen, want als het hart naar een hogere of diepere ervaring gaat, dan gaat het hele energiesysteem vanzelf ook naar een hogere of diepere manifestatie. Dat geeft meer ruimte en meer reliëf en ook meer aansluiting. Zo kunnen verschillende mensen op een ander, meer dimensionaal niveau hun basis hebben, en dus leven vanuit heel verschillende basiswaarden. Dit is van belang om te weten en om mee te oefenen. Oordeel dus niet over wat je aan de buitenkant waarneemt, want niets is wat het lijkt. Wat op de ene laag juist of waar is, kan op een andere laag totaal onjuist of onwaar zijn. Je kunt je eigen vragen daarom minder in dezelfde context beantwoorden. Daarom is het belangrijk om in je eigen kracht en persoonlijke waarden te blijven staan. En oefening baart kunst. Dat geldt ook voor het surfen op je onderstroom. Je weet je daarbij in goed gezelschap. Wanneer je goed om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk iedereen om je heen oefenen. Met vallen en opstaan, maar wat geeft dat? Uiteindelijk komen we er en wanneer we elkaar onderweg helpen, dan wordt het nog humoristisch en gezellig ook! Niet aarzelen dus. Spring op je plank. Fake it till you make it! Het is echt leuker dan je denken denkt! Sommige dingen zijn een kwestie van doen.

Waardesysteem

 

 

 

 

 

 

 

Bilthoven, 14 juni 2015

Recommended Posts

Leave a Comment

testimonial van hart tot hartsucces, beyond business