Goed coachen is:

 In MY-etool, Succesvol coachen

Goed coachen is: een goede intake, een goede werkvraag definiëren, de verantwoordelijkheid bij je cliënt laten, een goed verslag en je cliënt zo spoedig mogelijk weer wegsturen.

Wederkerigheid

MY-organization vindt dat iedere coach deze uitgangspunten moet delen, onze missie is om coaches te helpen zo te werken. Duurzaam coachen vanuit wederkerigheid is universeel. Het creëert een win-win situatie.

Wij ondersteunen dat met een methode die westerse psychologie en wetenschappelijke inzichten verbindt met oosterse wijsheid. We gebruiken MY-etool om snel te zien wat de drijfveren en innerlijke motivatie van een cliënt zijn en wat deze mist in het huidige werk. We geven trainingen en we bieden een netwerk aan coaches. Wij zoeken coaches die ook van een baanbrekende aanpak houden.

 

Recommended Posts

Leave a Comment

testimonial van hart tot hartkijk naar overeenkomsten, niet naar verschillen