Nooit te groot om klein te zijn

 In Coach

MY-slogan Nooit te groot om klein te zijn

Het gaat erom afstand te kunnen nemen van grootheid. Je eigen mening in te durven ruilen voor een betere. Je zelf openstellen voor het nieuwe en de conventies opzij te durven zetten.

Soms moeten we even klein worden om de wereld beter te begrijpen. Door klein te zijn, verandert ons perspectief: we zien de dingen in een ander licht.

Klein zijn betekent dus ook: wijs zijn en de maat van je omgeving kunnen aannemen en de toekomstige grootheid in de kleinere zaken te zien. Het gaat erom de mensen en hun wensen te respecteren.

Recommended Posts

Leave a Comment

Groeien door delenzeggen en doen